9:00 - 18:00

Çalışma Saatlerimiz Pazartesi - Cuma.

0232 245 60 61

Bize Ulaşmak İçin Arayınız

İnstagram

Twitter

a

En Zorlu Davalar dahil, Ekibimizle sizinleyiz.

Avukatlarımız ile Tüm Hukuki Durum ve Davalarda Yasal Temsilcilik ve Danışmanlık  Hizmeti…

Maden Hukuku

Maden Ve Enerji

Sözleşme Düzenleme

Türkçe-İngilizce
a

Aile Hukuku

Medeni Hukuk

Emlak Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Miras, İş, Vakıflar Hukuku ve Tahkim gibi Hukuki Davalarda Bilgi ve Deneyimlerimiz ile Müvekkillerimizi Temsil Ediyoruz…

a

Maden ve Enerji Hukuku

Madencilik firmalarına mevzuata ilişkin danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, Ruhsat başvurularının gerçekleştirilmesi, Rödovans sözleşmelerinin hazırlanması, yasal izin başvuruları, Maden Kanunu’ ndan kaynaklanan uyuşmazlıkların arabuluculuk, tahkim ve mahkemeler nezdinde çözümlenmesi konularında hukuki danışmanlık için...

Üstün Hukuk Bürosu
a

Dava, Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü

Bazen kendimizi zor durumların içinde bulur ve mahkemeye gitmeden uyuşmazlığın çözümünde rol oynayacak Hakem Danışmanlığı ihtiyacı Oluşur, Tahkim, uyuşmazlığın taraflarca seçilen kişi veya kurumlar tarafından nihai olarak çözümlenmesidir. Tahkim arabuluculuktan farklıdır.

Üstün Hukuk Bürosu
a

Hukuki Süreçlerde  Yasal Temsil…

Üç Avukat, Bir stajyer avukat ve Bir asistan ile faaliyetlerimizi Sürdürmekteyiz.

Zübeyde Meltem ÜSTÜN

Kurucu, Avukat

Fikri ve Sınai Mülkiyet

Fikrî mülkiyet hukuku, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır. Danışmalık almak için..

26 Yılı Aşkın Hukuki Deneyimle

Uluslararası vizyona sahip, hukuk alanında uzman ekibimiz ile hizmet sağlayan büromuz 1997 yılından beri faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir.

a

Miras Hukuku

Şecere ve Soy Belirleme, Miras Paylaşımları ve İntikalleri, Miras Reddi, Miras Sözleşmeleri, Tenkis ve Denkleştirme Davaları, Vasiyetname Düzenlemesi ve Yerine Getirilmesi, veraset ilamı Danışmanlığı...

Gayrimenkul Hukuku

Ecrimisil Davaları, Kamulaştırmasız El Atma Davaları, Haksız – Taşkın İnşaat Davaları, Apartman Aidatı ve Yönetim Giderleri Alacağı Davaları, Kira Alacağı Davaları, Kira Arttırımı, Belirlenmesi, Kira Tahliye Davalarında Yasal Temsil.....

a

Üstün Hukuk Bürosu

Uluslararası vizyona sahip, hukuk alanında uzman ekibimiz ile hizmet sağlayan büromuz 1997 yılından beri faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir.

Üstün Hukuk Bürosu, yılların birikimi ve tecrübesi ile yenilikçi yaklaşımını birleştirerek ulusal ve uluslararası Müvekkil portföyünü oluşturmuş ve Müvekkillerine çalışma alanları dahilinde üst seviyede hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Üstün Hukuk Bürosu, hukukun üstünlüğü ile Müvekkillerine karşı şeffaf, ve kalite standartlarına uygun hareket etmeyi temel prensip olarak benimsemiş, mesleğin gerektirdiği yükümlülüklere sıkı sıkıya bağlı olmayı bir amaç haline getirmiştir. Büromuz Avukatlık Kanunu çerçevesinde sır saklama yükümlülüğü ve diğer yasal sorumluluklarının bilincinde olarak hizmet vermektedir. Üstün Hukuk Bürosu, üç Avukat, bir Stajyer Avukat ve Asistanımız ile birlikte güçlü bir ekip olarak çalışmaktadır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu, Türkiye Barolar Birliği reklam yasağı yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği meslek kuralları gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Üstün Hukuk Bürosu

a

Deneyimli Uzman Ekibimiz  İle

İhtiyacınız Olan Alanlarda Yasal Temsilcilik ve Hukuki Danışmanlık …

Gayrimenkul Hukuku

Uzmanlık Alanlarımız
 • Kamulaştırma Davaları
 • Tapu İptali
 • Tapu Tescil
 • Eser Sözleşmesi (İnşaat)
 • Haksız–Taşkın İnşaat
 • İzale-i Şuyu Davaları
 • Ecrimisil Davaları
 • Gayrimenkul Satış Sözleşmesi
 • Kira Artırımı, Belirlenmesi
 • Kira Tahliye Davaları

Medeni ve Aile Hukuku

Uzmanlık Alanlarımız
 • Anlaşmalı – Çekişmeli Boşanma
 • Mal Rejimi Sözleşmeleri
 • Nafaka Davaları
 • Velayet, Nüfus Davaları
 • Nişan Bozulması
 • Boşanma ve Tazminat
 • Evlat Edinme Davaları
 • Ailenin Korunması
 • Tedbir
 • Vasi ve Kayyum Atanması

Ticaret Hukuku

Uzmanlık Alanlarımız
 • Ticari İşletme Hukuku
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Bankacılık Hukuku
 • Marka ve Patent Hukuku
 • Gümrük – Dış Ticaret Hukuku
 • Uluslararası Ticaret Hukuku
 • Sözleşme (Türkçe-İngilizce)
 • Anonim Şirket Hukuku
 • Limited Şirket Hukuku
 • Komisyonculuk,Pazarlamacılık

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Uzmanlık Alanlarımız
 • Hak Ediş ve Alacak
 •  Tazminat
 • Arsa Payı Bedeli İnşaat
 • Arsa Payı Satış Vaadi
 • Riskli Yapı Tespiti
 • Riskli Yapı İptali
 • Ayıplı/Eksik Hizmet
 • Kat Bedeli İnşaat
 • Yüklenici, Alt Yüklenici
 • İnşaat Sözleşmeleri hazırlama

Yabancılar, Vatandaşlık

Uzmanlık Alanlarımız
 • Yabancı İş Hukuku,
 • Tanıma ve Tenfiz
 • Türkiye’de Yatırım
 • Yurt dışında Yatırım
 • Yurt dışında İş Kurma
 •  Yurt dışında Çalışma
 • Türkiye’de İş Kurma
 • Türkiye’de Çalışma
 • Yurtdışı İkamet İzni
 • Diğer Ülke Vatandaşlığı

Miras Hukuku

Uzmanlık Alanlarımız
 • Miras Paylaşımı
 • Miras İntikali
 • Tenkis ve Denkleştirme
 • Miras Sözleşmeleri
 • Miras Reddi
 • Şecere/ Soy
 • Veraset İlamı
 • Vasiyet Düzenleme
 • Vasiyet Uygulama
 • Mal Varlığının Koruma ve Yönetimi

Vakıflar Hukuku

Uzmanlık Alalarımız
 • Vakıf Kurmak
 • Soy/Şecere
 • Tevliyete Ehil Vakıf Evlatlığı
 • Galleye Müstehak Vakıf Evlatlığı
 • Galle fazlasının tahsili
 • Osmanlı Vakıfları
 • Azınlık (Cemaat) Vakıfları
 • Vakıflar Hukuku Danışmanlığı
 • Vakıf Alacakları
 • Vakıf Taviz Bedeli

İcra, İflas Hukuku

Uzmanlık Alanlarımız
 • İcra Takipleri
 • Ödeme Emri İtirazı
 • Menfi Tespit
 • Kıymetli Evrak Takibi
 • İflas İşlemleri
 • Ticari İcra Takibi
 • İhtiyati Haciz Davası
 • İtirazın İptali Davaları
 • Konkordato
 • İflasın Ertelenmesi

Tazminat Hukuku

Uzmanlık Alanlarımız
 • Her türlü alacak davası
 • Maddi Tazminat
 • Manevi Tazminat
 • Sigorta Davaları
 • Trafik Kaza ve Hasar
 • İtiraz Davaları

Maden, Enerji Hukuku

Uzmanlık Alanlarımız
 • İmtiyaz Sözleşmeleri
 • Lisans Sözleşmeleri
 • Sondaj ve Rehabilitasyon
 • Enerji Şirketi Kurulması
 • Rödovans sözleşmeleri
 • EPDK  Prosedürleri

İş Hukuku

Uzmanlık Alanlarımız
 • Hizmet Tespiti Davaları
 • Kıdeme ilişkin Tazminat Davası
 • Ücret Alacağı Davaları
 • Diğer Alacaklar Tazminatları
 • İşe İade Davaları
 • Kötü niyet Davaları

Tüketici, Tahkim Hukuku

Uzmanlık Alanlarımız
 • Tüm Tüketici Mahkemesi Davaları
 • Tahkim Sözleşmeleri
 • Tahkim de Danışmanlık

İşe Dönüş Davaları, Tazminat Davaları, Apartman Aidatı ve Yönetim Giderleri Alacağı Davaları, Kira Arttırım Davaları, Tüm Alanlarda Sözleşme Hazırlama Hizmeti…

Üstün Hukuk bürosu olarak çalıştığımız her hukuk alanında ve uygulamada kapsamlı deneyimimizle müvekkillerimize ihtiyaçları olan alanlarda uygulamalı tavsiyeler sağlıyoruz..

Üstün Hukuk Bürosu
a

Müvekkilerimize  İhtiyaç Hissettikleri Hukuki Alanda Destek Hizmeti Veriyoruz.

Uluslararası vizyona sahip, hukuk alanında uzman ekibimizle hizmet sağlayan ekibimiz ile 1997 yılından bu yana faaliyetlerimize devam etmekteyiz…

a

Üstün Hukuk Bürosu

Kurumsal

a

Hizmetlerimiz

Kurumumuz engin bilgi birikiminin yanı sıra hukuk alanlarındaki güçlü hukuki deneyimi ile hizmet vermektedir.

a

Kurumsal Danışmanlık Hizmeti

Şirket Danışmanlıkları Hakkında genel Bilgiler

a

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Günümüzde gerek devlet kurumları gerekse özel kuruluşlar, her gün binlerce
kişiye ilişkin çeşitli bilgilere ulaşabilmektedir. Bunun sonucunda da kişisel verilerin korunması ihtiyacı doğmuştur…

a

Üstün Hukuk Bürosu

Çalıştığımız her hukuk alanında ve uygulamada liderlik etmeyi hedefliyoruz. Hukuku ve sektörü derinlemesine anlayarak, kapsamlı deneyimlerimizle müvekkillerimize ihtiyaçları olan alanlarda uygulamalı tavsiyeler sağlıyoruz..

Avukatlarımızla Boşanma, Nafaka, Velayet Davalarında da Sizi Temsile Hazırız…

a

Kentsel Dönüşüm

a

Nafaka, Velayet

a

Maden ve Enerji