a

Facebook

Twitter

© 2023 MG, Tüm Hakları Saklıdır.

9:00 - 17:30

Çalışma Saatlerimiz Pazartesi - Cuma.

0232 245 60 61

Bize Ulaşmak İçin Arayınız

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Author: 9qmvd

Meltem ÜSTÜN > Articles posted by 9qmvd

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

a

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU Kanun Numarası                    : 6698 Kabul Tarihi                           : 24/3/2016 Yayımlandığı Resmî Gazete  : Tarih  : 7/4/2016          Sayı  :  29677 Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5                      Cilt   : 57 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel...

Continue reading