9:00 - 18:00

Çalışma Saatlerimiz Pazartesi - Cuma.

0232 245 60 61

Bize Ulaşmak İçin Arayınız

İnstagram

Twitter

 

Sık Sorulan Sorular

Gayrimenkul Hukuk Alanı
Zübeyde Meltem ÜSTÜN > Sık Sorulan Sorular

Gayrimenkul Alanında Hukuki Danışmanlık hizmeti;

Kamulaştırma Davası;

Kamulaştırma, mülkiyet hakkının gerçek kişi ya da özel hukuk tüzel kişisi üzerinde olan taşınır veya taşınmaz malın, kamu yararı gerekçesiyle devlet tarafından üzerinde irtifa hakkı kurulması işlemine denir. Kamulaştırma işlemine konu olan malın tamamının ya da bir kısmının bedeli devlet tarafından taraflara ödenir.

Kamulaştırmasız El Atma Davaları;

#

Eser Sözleşmesi (inşaat) Davası;

Eser sözleşmesi karşılıklı edimleri içeren bir iş görme sözleşmesidir. Yüklenicinin edimi eseri meydana getirmek ve iş sahibine teslim etmek, iş sahibinin karşı edimi ise teslim edilen eserin bedelini ödemektir. Eser sözleşmesine, istisna sözleşmesi de denilmektedir.

Haksız, Taşkın inşaat Davası;

Normal koşullar altında bir inşaatın gerçekleşmesi için arsa sahibi, malzeme sahibi ve inşaatı yapacak kişi arasındaki anlaşmaya bağlanmıştır. Ancak bazı özel durumlarda sayılı taraflardan birinin bilgisi dahilinde olmaksızın inşaat gerçekleşmiş olabilecektir. Bu durum haksız inşaat yahut haksız yapı olarak adlandırılır.

Ecrimisil Davaları;

#

Yolsuz Tescil Davaları;

#

Tapu İptali ve Tescil Davaları;

#

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Davaları;

#

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davaları;

#

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi;

#

Kadastro Davaları;

#

Kira Tahliye Davaları;

#

Kira Artırımı, Belirlenmesi;

#

Kira Alacağı Davaları;

#

Apartman Aidatı ve Yönetim Giderleri Alacağı Davaları;

#