a

Facebook

Twitter

© 2023 MG, Tüm Hakları Saklıdır.

9:00 - 17:30

Çalışma Saatlerimiz Pazartesi - Cuma.

0232 245 60 61

Bize Ulaşmak İçin Arayınız

Facebook

Twitter

Search
Menu

a

En Zorlu Davalar dahil, Ekibimizle sizinleyiz.

Avukatlarımız Tüm Hukuki Durum ve Davalarında Yasal Temsilciniz olmak için hazır..

a

Tıbbi Hata

Tıp Hukuku

Sözleşme Düzenleme

Türkçe-İngilizce
a

Aile Hukuku

Medeni Hukuk
a

Emlak Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Avukatlarımız  Miras, İş, Vakıflar Hukuku ve Tahkim gibi Hukuki Davalarda Bilgi ve Deneyimleri ile Sizi Temsil Etmesi için…

a

Maden ve Enerji Hukuku

Madencilik firmalarına mevzuata ilişkin danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, Ruhsat başvurularının gerçekleştirilmesi, Rödovans sözleşmelerinin hazırlanması, yasal izin başvuruları, Maden Kanunu’ ndan kaynaklanan uyuşmazlıkların arabuluculuk, tahkim ve mahkemeler nezdinde çözümlenmesi konularında hukuki danışmanlık için...

Üstün Hukuk Bürosu
a

Dava, Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü

Bazen kendimizi zor durumların içinde bulur ve mahkemeye gitmeden uyuşmazlığın çözümünde rol oynayacak Hakem Danışmanlığı ihtiyacı Oluşur, Tahkim, uyuşmazlığın taraflarca seçilen kişi veya kurumlar tarafından nihai olarak çözümlenmesidir. Tahkim arabuluculuktan farklıdır.

Üstün Hukuk Bürosu
a

Hukuki Süreçlerde  Yasal Temsil…

Üç Avukat, Bir stajyer avukat ve Bir asistan ile faaliyetlerimizi Sürdürmekteyiz.

Zübeyde Meltem ÜSTÜN

Kurucu, Avukat
a

Fikri ve Sınai Mülkiyet

Fikrî mülkiyet hukuku, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır. Danışmalık almak için..

a

26 Yılı Aşkın Hukuki Deneyimle

Uluslararası vizyona sahip, hukuk alanında uzman ekibimiz ile hizmet sağlayan büromuz 1997 yılından beri faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir.

a

Miras Hukuku

Şecere ve Soy Belirleme, Miras Paylaşımları ve İntikalleri, Miras Reddi, Miras Sözleşmeleri, Tenkis ve Denkleştirme Davaları, Vasiyetname Düzenlemesi ve Yerine Getirilmesi, veraset ilamı Danışmanlığı...

a

Gayrimenkul Hukuku

Ecrimisil Davaları, Kamulaştırmasız El Atma Davaları, Haksız – Taşkın İnşaat Davaları, Apartman Aidatı ve Yönetim Giderleri Alacağı Davaları, Kira Alacağı Davaları, Kira Arttırımı, Belirlenmesi, Kira Tahliye Davalarında Yasal Temsil.....

a

Üstün Hukuk Bürosu,

Uluslararası vizyona sahip, hukuk alanında uzman ekibimiz ile hizmet sağlayan büromuz 1997 yılından beri faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir.

Üstün Hukuk Bürosu, yılların birikimi ve tecrübesi ile yenilikçi yaklaşımını birleştirerek ulusal ve uluslararası Müvekkil portföyünü oluşturmuş ve Müvekkillerine çalışma alanları dahilinde üst seviyede hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Üstün Hukuk Bürosu, hukukun üstünlüğü ile Müvekkillerine karşı şeffaf, ve kalite standartlarına uygun hareket etmeyi temel prensip olarak benimsemiş, mesleğin gerektirdiği yükümlülüklere sıkı sıkıya bağlı olmayı bir amaç haline getirmiştir. Büromuz Avukatlık Kanunu çerçevesinde sır saklama yükümlülüğü ve diğer yasal sorumluluklarının bilincinde olarak hizmet vermektedir. Üstün Hukuk Bürosu, üç Avukat, bir Stajyer Avukat ve Asistanımız ile birlikte güçlü bir ekip olarak çalışmaktadır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu, Türkiye Barolar Birliği reklam yasağı yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği meslek kuralları gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Üstün Hukuk Bürosu

a

Deneyimli Uzman Ekibimiz  İle

Hukuki Alanlarda Yasal Temsilciniz olmak için hazırız..

Gayrimenkul Hukuku

Uzmanlık Alanlarımız
 • Kamulaştırma Davaları,
 • Tapu İptali ve Tescil Davaları,
 • Eser Sözleşmesi (İnşaat) davaları,
 • Haksız – Taşkın İnşaat Davaları,
 • İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi)
 • Ecrimisil Davaları,
 • Gayrimenkul Satış Sözleşmesi,
 • Kira Arttırımı, Belirlenmesi,
 • Kira Tahliye Davaları,

Medeni ve Aile Hukuku

Uzmanlık Alanlarımız
 • Anlaşmalı – Çekişmeli Boşanma,
 • Mal Rejimi Sözleşmeleri ve Davaları,
 • Nafaka Davaları,
 • Velayet, Nüfus Davaları,
 • Nişanın Bozulmasından Doğan Dava,
 • Boşanma, Maddi ve Manevi Tazminat
 • Evlat Edinme Davaları,
 • Ailenin Korunmasına İlişkin Tedbir,
 • Vasi ve Kayyum Atanması,

Ticaret Hukuku

Uzmanlık Alanlarımız
 • Ticari İşletme Hukuku,
 • Kıymetli Evrak Hukuku,
 • Bankacılık Hukuku,
 • Marka ve Patent Hukuku,
 • Gümrük – Dış Ticaret Hukuku,
 • Uluslararası Ticaret Hukuku,
 • Sözleşme (Türkçe-İngilizce)
 • Anonim, Limited, Adi Şirketler Hukuku,
 • Komisyonculuk,Pazarlamacılık,

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Uzmanlık Alanlarımız
 • Hak Ediş, Tazminat ve Alacak Davaları
 • Riskli Yapı Tespiti ve Tescili İşlemleri,
 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşme
 • Arsa Payına dair Satış Vaadi ve İnşaat
 • Riskli Yapı Tespiti, Tescil İptali Davası
 • Ayıplı ve Eksik Yüklenicilik Davası,
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşme Davası
 • Yüklenici, Alt Yüklenici Sözleşmesi
 • İnşaat Sözleşmeleri hazırlama,

Yabancılar, Vatandaşlık

Uzmanlık Alanlarımız
 • Yabancı İş Hukuku,
 • Tanıma ve Tenfiz Davaları,
 • Türkiye’de ve Yurt dışında Yatırım,
 • Yurt dışında İş Kurma, Çalışma,
 • Türkiye’de İş Kurma, Çalışma,
 • İkamet İzni ve Vatandaşlık Başvuru,
 • Yurtdışı İkamet İzni, Vatandaşlık

Miras Hukuku

Uzmanlık Alanlarımız
 • Miras Paylaşımları ve İntikali
 • Tenkis ve Denkleştirme Davası,
 • Miras Sözleşmeleri,
 • Miras Reddi,
 • Şecere ve Soy Belirleme,
 • Vasiyetname Düzenleme, Uygulama,
 • Mal Varlığının Korunması ve Yönetimi

Vakıflar Hukuku

Uzmanlık Alalarımız
 • Tevliyete Ehil Vakıf Evlatlığı
 • Galleye Müstehak Vakıf Evlatlığı
 • Galle fazlasının tahsili davaları
 • Osmanlı Vakıfları araştırmaları
 • Azınlık (Cemaat) Vakıfları
 • Vakıflar Hukuku Danışmanlığı
 • Vakıf Alacak Ve Taviz Bedeli

İcra, İflas Hukuku

Uzmanlık Alanlarımız
 • İcra Takipleri,
 • Kıymetli Evrak Takibi
 • İflas İşlemleri,
 • Ticari İcra Takipleri,
 • İhtiyati Haciz Davaları,
 • İtirazın İptali Davaları,
 • Konkordato ve İflasın Ertelenmesi

Tazminat Hukuku

Uzmanlık Alanlarımız
 • Her türlü alacak davası,
 • Maddi Tazminat,
 • Manevi Tazminat,
 • Sigorta Davaları,
 • Trafik Kaza ve Hasar Davaları,
 • İtiraz Davaları,

Maden, Enerji Hukuku

Uzmanlık Alanlarımız
 • İmtiyaz Sözleşmeleri
 • Lisans Sözleşmeleri
 • Sondaj ve Rehabilitasyon Sözleşmesi
 • Enerji Şirketi Kurulma Sözleşmeleri
 • EPDK İlgili Her Türlü Prosedür Takibi.
 • Rödovans sözleşmeleri hazırlanması

İş Hukuku

Uzmanlık Alanlarımız
 • Hizmet Tespiti Davaları,
 • Kıdeme ilişkin Tazminat Davası
 • Ücret Alacağı Davaları,
 • Diğer Alacaklara İlişkin Tazminat
 • İşe İade Davaları,
 • Kötü niyet Davaları

Tüketici, Tahkim Hukuku

Uzmanlık Alanlarımız
 • Tüm Tüketici Mahkemesi Davaları
 • Tahkim Sözleşmeleri,
 • Tahkim de Danışmanlık,

İşe Dönüş Davaları, Tazminat Davaları, Apartman Aidatı ve Yönetim Giderleri Alacağı Davaları, Kira Arttırım Davaları, Tüm Alanlarda Sözleşme Hazırlama Hizmeti…

Üstün Hukuk bürosu olarak çalıştığımız her hukuk alanında ve uygulamada kapsamlı deneyimimizle müvekkillerimize ihtiyaçları olan alanlarda uygulamalı tavsiyeler sağlıyoruz..

Üstün Hukuk Bürosu
a

Müvekkilerimize  İhtiyaç Hissettikleri Hukuki Alanda Destek Hizmeti Veriyoruz.

Uluslararası vizyona sahip, hukuk alanında uzman ekibimizle hizmet sağlayan ekibimiz ile 1997 yılından bu yana faaliyetlerimize devam etmekteyiz…

a

In The Court of law

In conjunction with his vast know-how, our company leverages the robust legal expertise of working in different courts.

a

Üstün Hukuk Bürosu Hakkında

Kurumumuz engin bilgi birikiminin yanı sıra hukuk alanlarındaki güçlü hukuki deneyimi ile hizmet vermektedir.

a

Corporate Lawsuits

In conjunction with his vast know-how, our company leverages the robust legal expertise of working in different courts.

a

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Günümüzde gerek devlet kurumları gerekse özel kuruluşlar, her gün binlerce
kişiye ilişkin çeşitli bilgilere ulaşabilmektedir. Elde edilen bilgiler, bilişim
teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin de etkisiyle, kolaylıkla işlenebilmekte
ve aktarılabilmektedir. Bunun sonucunda da kişisel verilerin korunması
ihtiyacı doğmuştur.

a

Üstün Hukuk Bürosu,

Çalıştığımız her hukuk alanında ve uygulamada liderlik etmeyi hedefliyoruz. Hukuku ve sektörü derinlemesine anlayarak, kapsamlı deneyimlerimizle müvekkillerimize ihtiyaçları olan alanlarda uygulamalı tavsiyeler sağlıyoruz..

Avukatlarımızla Boşanma, Nafaka, Velayet Davalarında da Sizi Temsile Hazırız…